İstanbul’da anne vahşeti! Miray bebeğe Şırıngayla çamaşır suylu Sıvı Deterjanlı

0
72

İstanbul Avcılar’da Elif K.’nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Miray’ın v-ü-u-duna ş-ırı-ngayla ça-maşı-r su-yu ve -sıvı sabun enj-ekte ed-ip ji-l-etle vü-cudunun çeşi-tli yer-leri-ni k-*se-rek *şk-ence yaptığı ortaya çıktı. Doktorların şüphelenmesi üzerine son 6 ayda 2 kez gözaltına alınan ancak suçunu inkar ettiği için serbest bırakılan kadın, 1 hafta önce polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, “Kızıma bir türlü ısın-amadım, *lmesi için yaptım” dedi.

İstanbul’da anne v-*-h-şe-ti! M-iray b-eb-e-ğe ça-m-aşır sulu *şke-nce

1 AYLIKKEN HASTALANMAYA BAŞLADI

Avcılar’da yaşayan Elif K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi. 2 çocukları olan çiftin 1,5 yıl önce de Eylül Miray adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Miray bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden k*n gelen, vücudunda m-orl-uklar oluşan Miray bebeği, babası doktor doktor gezdirdi.

Bebeğe teşhis konulamadı. Miray bebeğin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durumu kötüleşti. O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ka-fatası ve karn-ın-daki çatl-aklar ve k-n-ama ile vüc-udunun çe-şitli yerlerinde çi-zikler ve m-orluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şü-ph-ele-nen doktor, duru-mu polise bild-irdi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Savcılık tarafından hakkında ‘*-ziyet ve *ş-kence’ suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak, Avcılar Polis Merkezi’ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Miray bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti. Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU

Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağın anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

YAVAŞ YAVAŞ *L-ME-SİNİ İSTEMİŞ

Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine *ş–ke-nceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vüc-uduna, do-ğduğu günden bu yana ş-ı-rı-nga ile ça-maşır s-uy-u ve sı-vı s-ab-un *njekte ettiğini, ka-fat-ası ile vü-udun-un ç-eşi-tli yerlerini j-il-etle k-s*tiğini böy-lelikle de ya-vaş ya-vaş *lm-esini planladığını anlattı. Hatta hastanede yattığı dö-nem-de bile bebeğine sıvı sabun e-njekte ettiğini ifade etti.

KIZIMA ISINAMADIM, *L-ME-SİNİ İSTEDİM”

Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de , “Kızıma bir türlü ısınamadım, *lm-esi için yaptım” dedi. Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının “Kızımı s*evem-edim, ona ıs-ına-madım. *şkence yapmaya ka-rar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak ş*rın-ga *ğn-esi ile ağzının içine, bur-un içine, ku-lak içine, gö-bek d*liğine ba-tırarak vücudundan k*-n gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim.

Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde ş-ır-ınga -i-ğnesi ile vücudunun çeşitli y-erlerini k*n-a-tarak, kafatasına, gözle-rinin ort-asına, ba-cak-larına, k-olla-rına, g-öğ-üs kı-sm-ına j-i-letle k*-sikler a-ta-rak e-ziy-et et-m-eye devam etti-m. Has-tanede te-davi g*rdüğü sı-ra-da tuvaletten ş-ırı-ngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından e-n-j-ekte ettim. Evde de ça-m-aşır s-uy-unu yine ş-ı-rın-gayla d-am-arı-ndan ve-rdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben ink-ar etmiştim. E*z-iyeti ailemd-ekiler uyu-duğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Anne Elif K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Ezgi Miray’a sistematik olarak *şk-e-nce ve ez-iye-t yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek sağlığına kavuşmaya başladı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen Adınızı Giriniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.